Bezprzewodowy System Alarmowy FOX Flender Pro

Systemy alarmowe i Akcesoria

Cena:640.00

FOX FLENDER PRO jest nowoczesną, profesjonalną centralą alarmową skonstruowaną na bazie rozbudowanego procesora sterującego. Mnogość realizowanych przez FOX FLENDER PRO funkcji zabezpieczających, szereg możliwych opcji, duża grupa funkcji programowalnych i elastyczna specyfika programu umożliwia dowolną konfigurację z urządzeniami peryferyjnymi FOX (syreny, czujki, klucz elektroniczny, dialer telefoniczny i inne), pozwalając stworzyć system alarmowy spełniający wymogi profesjonalnej ochrony obiektu.

FUNKCJE URZĄDZENIA:

- włączenie i wyłączenie przy użyciu: pilota radiowego (kod RANDOM)

klucza elektronicznego (opcja)
klucza mechanicznego (opcja)
- 7 stref bezprzewodowych
- 2 strefy przewodowe
- możliwość eliminacji dowolnej ilości stref
- funkcja TEST
- funkcja GONG
- funkcja MONITOR
- funkcja antynapadowa uaktywniana za pomocą dodatkowego pilota
- panik (programowalny)
- blokada antyzakłóceniowa (programowalna)
- antysabotaż centrali
- antysabotaż czujek bezprzewodowych (programowalny)
- antysabotaż czujek przewodowych
- wewnętrzna syrena (115 dB)
- własne zasilanie centrali i czujek przewodowych (akumulator 12 V, 7 Ah)
- zasilanie 220 V lub z zasilacza 15 V (AC lub DC)
- informacja o rozładowanej baterii w czujce bezprzewodowej FOX
- informacja o rozładowaniu baterii w pilocie
- informacja optyczna o rozładowaniu akumulatora wewnętrznego centrali
- brak możliwości włączenia alarmu w przypadku niesprawnej czujki bezprzewodowej (programowalne)
- sygnalizacja akustyczna włączenia i wyłączenia (programowalna)
- sygnalizacja optyczna włączenia i wyłączenia - diodą LED na centrali alarmowej oraz światłem na syrenie zewnętrznej FOX SDF
- możliwość eliminacji syreny wewnętrznej
- możliwość zmiany typu modulacji syreny wewnętrznej
- możliwość zmiany głośności syreny wewnętrznej
- pamięć alarmu z sygnalizacją naruszonej strefy
- akustyczna pamięć alarmowania z możliwością eliminacji i ustawienia czasu sygnalizacji (programowalna)
- mechaniczny klucz bezpieczeństwa (ON / OFF)
- czas uzbrojenia (neutralny, 30 sek.)
- przewodowe wejście impulsowe (np. dla czujki rozbicia szyby)
- uniwersalne wyjście (10 A) przy włączonym alarmie (monitoring)
- uniwersalne wyjście (10 A) w czasie alarmowania (dialer telefoniczny)
- możliwość zaprogramowania ilości cykli alarmowania dla każdej strefy: od 1 do 200 (programowalne)
- czas trwania alarmowania zróżnicowany dla poszczególnych stref(programowalny)
- możliwość ustawienia opóźnienia dowolnej strefy (programowalne)
- prealarm dla stref opóźnionych (programowalny)
- indywidualny kod PIN
- autoprogramowanie czujek
- transmisja kodu - indywidualne wysyłanie kodu do zsynchronizowania akcesoriów dodatkowych FOX
- możliwość zapamiętania do 68 kodów czujek i pilotów
Zestaw może być konfigurowany pod klienta w zależności od ilości czujników i ich typu.

Zestaw zawiera:
Centralę alarmową
Akumulator zasilania awaryjnego 7Ah
Zasilacz sieciowy
Klucz bezpieczeństwa
2 piloty sterujące
System zaprogramowany ,czujniki bezprzewodowe i piloty sterujące - wczytane.
Wystarczy tylko zamontować na ścianę i działa.
Montaż  wraz s sygnalizatorem zewnętrznym około 120 min.


 
5340